Clique aqui para voltar à página inicialESPECIAL: Natal e Ano Novo
http://www.novomilenio.inf.br/festas/natalm02.htm
Última modificação em (mês/dia/ano/horário): 12/21/02 10:05:59

Clique aqui para voltar à página inicial

AS TRADICIONAIS CANÇÕES NATALINAS
Morning Star
Brightest And Best of the Sons of the Morning

Letra em japonês

Clique aqui para obter o arquivo de som em formato Midi

Japão. Clique para ver detalhes no Atlas Interativo Novo Milênio
Kushiki hoshi yo, yami no yo ni, iyoyo hikari kagayaki,
Sukui-nushi no masu mura ni, toku michibiki yukekashi.

Mado moru kaze ito samuki, kaiba-oke ni fushi-tamo,
Midorigo koso kashikokumo, kimi no Kimi ni mashimase.

Saraba ware-ra, umi yama no, ma-tama, kogane, shiro-gane,
Nioi-mono wo tori-atsume, sasagubekika, mimae ni.

Tagui aranu takara sae, tatematsuru ni taranedo,
Mazushiki mi no home-uta wo, Shu wa yorokobi ukemasan.